ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ
 ՄԱՍՆԱԽՄԲԵՐ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
  ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԾՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 ՄԵՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ

 

«ԱՆԱՂԱՐՏ ՊԱՀԵՆՔ ՄԱՅՐԵՆԻՆ»   միջոցառումների շարք /միամսյակ/

1.ա/ 03.02.2020 թ.«Մայրենին`անաղարտ» /հղումներ` ոչ թե…այլ/. պատասխանատու` Մ. Հովսեփյան
1. բ/04.02.2020 թ.Հայերենում «տ» հոդ չունենք/հղումներ` ոչ թե… այլ/.  պատասխանատու` Կ.Ջավադյան
2. 05.02.2020 թ.   «Գիր գրոց»  գիտելիքի ստուգում /11-րդ դաս./. պատասխանատու` Ա. Խաչատրյան
3. 12.02.2020 թ. Մայրենիի  իմացության վիճակագրություն /առցանց հղում/. պատասխանատուներ`Մ.Ղահրամանյան, Գ. Բալեյան
4. 17.02.2020 թ. «Եկխոսենք, միշտխոսենքհայերեն».
շնորհալիասմունքողներիհայտնաբերում. պատասխանատուներ՝մ/մնախագահ, մ/մանդամներ
5.19.02.2020թ.Հ.Թումանյանի հետ. պատասխանատուներ` Մ.Հովսեփյան, Ն.Աբրահամյան
6. 19.02.2020 թ.«Ո՛չ` լատինատառ հայերենին»  սոցիալական գովազդ.պատասխանատու` Գ. Բալեյան
7.21.02.2020թ.«Ձոն ՄԱՅՐԵՆԻԻՆ» գրական-երաժշտական համադպրոցական միջոցառում.պատասխանատու՝ Կ. Ջավադյան, Ն.Ավետիսյան
8. 27.02.2020թ.Մատենադարանի գանձերը. այց Մատենադարան
/X Լ1,  X Լ2,  X Լ3 ,   X Պ1 դաս./ . պատասխանատուներ`Կ.Ջավադյան, Մ.Հովսեփյան, Ա. Աբրահամյան, Ս.Թալալյան/

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնախմբի նախագահ՝Կ. Ջավադյան
01.02.2020թ.

 
 
 
 

 

 

 ՖՈՏՈՊԱՏՈՒՄ
ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ
 

Live@Edu (Email)

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
itn.am
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
Ա Ր Խ Ի Վ
 

 

 

         
Copyright © High School N190 after Galust Gyulbenkyan, Web Master:Sona Khachatryan