ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ
 ՄԱՍՆԱԽՄԲԵՐ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
  ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԾՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 ՄԵՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ

 


http://intra1.ucoz.ru

«Համաթարգման» բազմալեզու էլեկտրոնային բառարան

http://diict.com
Բազմալեզու ազատ բառարան

http://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=&langID=hy-am
Մայքրոսոֆթի բառարան

http://hy.wiktionary.org
Ազատ հայկական բացատրական բառարան

http://www.ktak.am/translator/face.htm
Հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն թարգմանիչ (բառարան, տեքստի թարգմանություն)
Թարգմանչական ծառայությունն անվճար է, այն ապահովվում է ՀՀ կառավարության և Բաց Հասարակության Ինստիտուտի կողմից:

http://www.armenian-dictionary.com/dictionary/dictionary.html
Երկկողմանի եզակի բառարան է. ընդգրկում է շուրջ 70 000 բառերի անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն իսպաներեն, պորտուգալերեն եւ հայերեն թարգմանությունները:

http://dictionary.hayastan.com/index.php
Հայերեն-անգլերեն բառարան

http://www.coe.am/glossary.php
Եվրոպայի խորհրդին առնչվող անգլերեն-հայերեն բառարանը ներառում է Եվրոպայի խորհրդի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համատեքստում և փաստաթղթերում կիրառվող շուրջ 25,000 տերմիններ:

http://www.translate.ru/
Տեքստերի, վեբ-էջերի, էլեկտրոնային փոստի առցանց թարգմանիչ. անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն լեզուներից ռուսերեն եւ հակառակը, իտալերենից՝ ռուսերեն, անգլերենից՝ գերմաներեն, ֆրանսերեն, պորտուգալերեն, իսպաներեն եւ հակառակը, ֆրանսերենից՝ գերմաներեն եւ իսպաներեն, իսպաներենից՝ ֆրանսերեն։

http://www.websters-online-dictionary.org/translation/Armenian/
Հայերեն-անգլերեն առցանց բառարան

http://www.websters-online-dictionary.org/
Անգլերենի առցանց բացատրական բառարան և ոչ անգլերեն բառերի անգլերեն առցանց թարգմանություն  (90 ժամանակակից և 10 անտիկ լեզուների)։

http://dictionary.hayastan.com//index.php?a=list&d=1
Հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն առցանց բառարան։ Թարգմանչական ծառայությունն անվճար է:

http://www.masis.am/test/dic/
Անգլերեն–հայերեն բառարան, պարունակում է 17 463 բառ։


http://www.menq.am/dictfl/flash.html

Բազմալեզու բառարան

http://www.words.tarumian.am/
Բառարանի առանցքային պաշարը առավել գործածական փոխառությունների թարգմանություններն են

 

 
 
 
 

 

 

 ՖՈՏՈՊԱՏՈՒՄ
ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ
 

Live@Edu (Email)

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
itn.am
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
Ա Ր Խ Ի Վ
 

 

 

         
Copyright © High School N190 after Galust Gyulbenkyan, Web Master:Sona Khachatryan