ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ
 ՄԱՍՆԱԽՄԲԵՐ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
  ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԾՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 ՄԵՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԵՆՔ

ՀՀ ԳԿՄՍՆ ԵՐԵՎԱՆԻ «Գ. ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 190 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի 2016-2021ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԳՆ  Գ.Գյուլբենկյանի  անվան հ. 190 ավագ դպրոցի 2018թ. բյուջեի  նախագծի վերաբերյալ.
Դպրոցի  2018թ. բյուջեի  նախնական  տարբերակում փոփոխություններ  չեն կատարվել, քանի  որ շահագրգիռ  կողմերից  առաջարկություններ  և դիտողություններ չեն եղել: Նախագծի վերջնական տարբերակը գտնվում է մշակման  փուլում:

ԴՊՐՈՑԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐԸ

ԸՍՏ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐԻ ԹԻՎԸ

ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ ԸՍՏ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 25.05.2018թ․ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2020

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-ՃՇՏՎԱԾ 2019

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2019

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2019-01.01.2020

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2020

ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ 2020

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2019/ Նախնական տարբերակ/

ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ 2019

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015-2016 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014-2015 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՎԱՐԿԱՆԻՇ 2015-2016

ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ 2018

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2018

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2017

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2016

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿ 2016-2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2018

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2018-01.04.2018

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2018-01.07.2018

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2018-01.10.2018

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2016-01.01.2017

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ 2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2017-01.01.2018

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2017-01.04.2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2017-01.10.2017

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2016

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


 
 
 
 

 

 

 ՖՈՏՈՊԱՏՈՒՄ
ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ
 

Live@Edu (Email)

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
itn.am
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
Ա Ր Խ Ի Վ
 

 

 

         
Copyright © High School N190 after Galust Gyulbenkyan, Web Master:Sona Khachatryan